Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto arvioi alueensa kokoontumisrajoitusten tarpeen lähipäivinä

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on pyytänyt alueensa sairaanhoitopiireiltä lausunnot vielä voimassa olevien kokoontumisrajoitusten välttämättömyydestä. Jos kokoontumisrajoitukset eivät ole enää välttämättömiä, aluehallintovirasto kumoaa rajoitukset nopealla aikataululla.

Koronaepidemiaan liittyviä alueellisia rajoituksia on edeltävän parin viikon aikana kevennetty tai purettu useilla alueilla. Sosiaali- ja terveysministeriön uusin ohjauskirje alueellisista epidemian torjuntatoimenpiteistä on saapunut aluehallintovirastoon 9.2.2022. Kirjeessä suositellaan, että alueet tekevät 14.2.2022 mennessä kokonaisharkinnan käytössä olevien rajoitustoimenteiden ja suositusten purkamisesta.

Ohjauskirjeen johdosta Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on pyytänyt alueensa sairaanhoitopiireiltä asiantuntijalausunnot vielä voimassa olevien kokoontumisrajoitusten välttämättömyydestä ja oikeasuhtaisuudesta. Lausunnot on pyydetty 14.2. mennessä.

Jos epidemiatilanne on asiantuntija-arvioiden mukaan edelleen tasaantumassa eikä kokoontumisrajoituksia arvioida enää välttämättömiksi, aluehallintovirasto kumoaa kokoontumisrajoitukset nopealla aikataululla.

Epidemiatilannetta ja sen edellyttämiä toimenpiteitä arvioidaan edelleen alueellisissa koronakoordinaatioryhmissä viranomaisten yhteistyönä viikoittain. Rajoitusten purkamisessa on huomioitava, että alueet ovat eri vaiheissa epidemian leviämisen ja terveydenhuollon kuormituksen suhteen.

Jaa juttu: