• Havainnekuva Iso-Saapasnevan tuulivoimapuistosta. Kuva: Ramboll

Iso-Saapasnevan tuulipuiston osayleiskaavaehdotus tulee julkisesti nähtäville: tuulipuisto toteutettaisiin seitsemällä voimalalla

LAPPAJÄRVEN tekninen valiokunta saattoi kokouksessaan 9. marraskuuta tiedokseen sen, että Iso-Saapasnevan tuulivoimapuiston osayleiskaavaehdotus laitetaan julkisesti nähtäville. MRA 19§:n mukaisesti 17.11.-21.12.2021 väliseksi ajaksi (Hs 34§koh ta 3). Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta ennen nähtävänä oloajan päättymistä.

Artikkelin lukeminen vaatii kirjautumisen.

Jaa juttu: