TAPIO HIRVONEN LÄPI NÄKYVÄN

5.11.2021 11:00 — 26.11.2021 17:00

Näyttelyn töissä olen pyrkinyt tavoittamaan läsnä olevan hetken, ajatuksen ja tunteensisäistä olemusta essensiä. Tämän tavoitteen saavuttamiseen olen antanut luvan itselleni mennä myös mielikuvituksen ja liioittelun puolelle muistoja ja koettuja asioita unohtamatta. Itselleni taiteen merkitys on piilossa olevan, näkymättömän esiin tuomista. Tämän saavutan

luontevimmin abstraktin ja viitteenomaisesti esitettyjen tunnistettavien merkkien, esineiden ja/tai elävien olentojen kautta.

Teen taidetta sisäisen välttämättömyyden sekä itseilmaisun tarpeesta. Taiteen tekeminen on itselleni välttämättömyyttä sekä ajattelun jatketta ja tunteen kuvausta. Haluan ilmaista taiteellani läsnä olemisen tärkeyttä sekä sen jatkuvaa muutosta, metamorfoosia, muutos -liike - jälki -ajatuksella. (katkeamattomuus). Tavoittelen taiteellani eräänlaista ajattomuutta ja universaalia kieltä. Tunnelmat sekä rytmi ja liike ovat tärkeitä elementtejä töissäni ja antavat niille olemisen edellytyksen ja merkityksen.

Tajunnan virta

Kiinnostukseni psykologiaan, henkiseen, hengelliseen sekä näkymättömiin aistihavainnon ulkopuolisiin aiheisiin tulee esille töissäni eri painotuksin. Pohdin ja käytän töissäni elämisen ja kokemisen eri vaiheita aina unista valvetilaan. Tässä mielessä töitäni leimaa aina liike jostakin johonkin. Muutosta tapahtuu koko ajan (syntymästä kuolemaan). Luonto vuoden aikoineen, eläimet ja kasvit ovat isossa roolissa töissäni.

Meditoiminen on kuulunut päivärytmiini jo useiden vuosien ajan ja uskon tämän myös vaikuttavan sekä ajatteluuni että työskentelyn kautta myös töihini jollain tasolla. Ihmisen toiminnasta johtuva ilmastonmuutos sekä siitä aiheutuvat seuraukset kulkeutuvat kaikkialle ja aiheuttavat huolta ja toimenpiteitä. Koen taiteilijana tärkeäksi osallistua ilmastonmuutoksen vastaiseen toimintaan yhdessä muiden kanssa eri tavoin. Ihmisoikeudet eivät edelleenkään toteudu edes sivistysvaltioiksi julistautuneissa maissa tai maanosissa, siksi näitä teemoja on pidettävä jatkuvasti esillä. Taide voi toimia tässä tärkeässä roolissa.

Tapio Hirvonen on Kuortaneen Salmella asuva ja työskentelevä kuvataiteilija. Hän muutti Helsingistä Kuortaneelle asumaan vuonna 2012 sopivien tilojen löydyttyä sekä halusta hakeutua maaseudulle asumaan ja työskentelemään. Villa Väinölän näyttelyn työt ovat valmistuneet kuluvan vuoden aikana aivan viime hetkeen saakka.

Näytä EP-kalenterissa

Jaa tapahtuma: