Soini

  1. SOININ kunnanhallitus totesi kokouksessaan 31. maaliskuuta, että arvioitu alijäämä vuoden 2021 tilinpäätöksessä jäi arvioitua pienemmäksi. Alijäämä on 551 998,60 euroa. Alijäämää selittää perusturvan menojen ennakoimaton kasvu sekä tytäryhtiön, Soinin Vuokratalot Oy:n, lainojen maksu.

  2. MAASEUDUN elinvoimaisuus on kiinni kylissä toimivien yhteisöjen hyvinvoinnista. Lähes jokainen suomalainen on jäsenenä tai toimii jossain järjestössä. Kylät ja yhdistykset tuottavat hyvinvointia ja palveluja. Tämä on yksi suomalaisen ja eteläpohjalaisen maaseudun tärkeimmistä…

  3. KULTTUURINKUPLIA-KAMPANJA on viime syksystä saakka kannustanut ihmisiä osallistumaan alueella tarjottaviin kulttuuripalveluihin. Leimoja kulttuuripassiin voi kerätä vielä 31.5.2022 saakka. Osallistujien kesken arvotaan yllätyspalkintoja ja pääpalkintona viikonloppu Villa…

  4. SELVITYSTEN mukaan yli miljoona suomalaista auttaa säännöllisesti läheistään. Tällä hetkellä Suomessa arvioidaan olevan noin 350 000 omaishoitotilannetta, joista 60 000 on sitovia ja vaativia. Vuonna 2019 sopimuksen tehneitä omaishoitajia oli 48700 koko maassa. Noin 70 prosenttia sopimuksen tehneistä omaishoitajista on naisia.

  5. LAKIS AREENALLE suunnitellaan järjestettäväksi nuorten tapahtumaa yhdessä Lakaniemi–Pokela–Pyhälahti kyläseuran ja alueen oppilaitosten kanssa. Ajankohdaksi on alustavasti sovittu perjantai 6.5.2022.

  6. ETELÄ-POHJANMAAN aluevaltuuston järjestyksessään toinen kokous pidettiin 28.3.2022. Valtuusto kahlasi läpi kolmituntisessa kokouksessaan 35 pykälää, jotka sisälsivät yli 2 000 sivua liiteasiakirjoja.

  7. Käsisammuttimien säännöllisten tarkastusten tehtävä on varmistaa, että hätätilanteessa sammutin toimii. Lämpötilan vaihtelun vuoksi sammutin on saattanut menettää painetta, tai sammutejauhe on saattanut paakkuuntua, mikä vaikuttaa ratkaisevasti sen toimintakykyyn. Käsisammutin on tarkastettava vähintään vuoden väliajoin, jos sammutinta säilytetään alttiina kosteudelle, tärinälle, lämpötilojen vaihtelulle tai pakkaselle. Muissa tapauksissa riittää, että käsisammutin tarkastetaan vähintään kahden vuoden väliajoin.

  8. Luonnonvarakeskuksen (Luke) arvion mukaan Suomenselän talvehtimisalueella Pohjanmaalla on noin 2 000 metsäpeuraa. Metsäpeurakanta on pysynyt kaksi viime vuotta vakaana. Kanta on selvästi suurempi kuin vuonna 2018, jolloin talvehtivan kannan kooksi arvioitiin noin 1 500 metsäpeuraa.

  9. Järvien happitilanne on heikentynyt Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella. Lämpimän kesän ja vähäsateisen loppuvuoden vuoksi monen järven vedenpinta oli jäätymisen aikaan alkutalvella keskimääräistä matalammalla Etelä-Pohjanmaalla, Keski-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla. Normaalia alempi vesipinta ja järvien suhteellisen aikainen jäätyminen ja pitkään jatkuva jääpeitteisyys lisää happiongelmia etenkin matalissa järvissä.

  10. Mehiläistarhaaja Heikki Salmela kertoo juttusarjassaan, mitä kuuluu mehiläisyhdyskuntien elämään.