Maakunta

 1. OLEMME historiamme suurimman sosiaali- ja terveysalan palvelujen muutoksen edessä. Galluppien valossa ensimmäisten aluevaalien äänestysprosentti uhkaa kuitenkin jäädä huolestuttavan alhaiseksi, reilusti alle 50 prosenttiin äänioikeutetuista, kirjoittaa Tiina Kiviaho.

 2. Pohdintaa aluevaaleista

  TÄTÄ Sote-uudistusta on tehty jo vuosikymmeniä ja vihdoinkin siitä näyttää tulevan totta. Aluevaalit ovat jo tammikuussa. Olen ollut aina kunnallisen lähidemokratian kannattaja ja myönnän, että en ole vieläkään maakunta-soten ylin kannattaja. Päinvastoin.

 3. Olen ehdokkaana tammikuun aluevaaleissa. Minulla ei ole meriittejä politiikasta, mutta yli 40 vuoden työura terveydenhuollon eri alueilta minulla on. Olen hoitanut potilaita vastasyntyneistä vanhuksiin sairaaloissa, terveyskeskuksissa, vanhusten hoitoyksiköissä. Terveydenhoitajana asiakkaitani ovat olleet opiskelijat, työterveyshuollon asiakkaat, työttömät, syrjäytymisvaarassa olevat nuoret, maahanmuuttajat, mielenterveyskuntoutujat.

 4. Aluevaalit järviseutulaisen kokoomusvaikuttajan silmin katsottuna

  HYVINVOINTIALUEIDEN valtuustot valitaan vaaleilla tämän tammikuun aikana. Järviseutu sijoittuu maantieteellisesti Etelä-Pohjanmaan maakunnan pohjoisimpaan nurkkaan.

 5. Seinäjoki tarvitsee maakuntaa kasvaakseen

  MAAKUNTAVAALIT ovat nyt ajankohtaiset ja meillä maakunnan pienillä kunnilla on tietenkin pelko siitä, että Seinäjoki imuroi nyt kaikki alueen palvelut itselleen ja meille muualla asuville matka palveluiden ääreen tulee pitkäksi ja liian hankalaksi. Jos näin kävisi, se tarkoittaisi pienten paikkakuntien entistä suurempaa väkikatoa lähemmäksi kaupunkia ja sitä kautta elinvoiman näivettymistä.

 6. SOSIAALI- ja terveysministeriö valmistelee terveydenhuoltolain muuttamista hoitoon pääsyn nopeuttamiseksi ja niin sanotun hoitotakuun tiukentamiseksi perusterveydenhuollon avosairaanhoidossa ja suun terveydenhuollossa. Perusterveydenhuollon saatavuus on ollut vuosia yksi Suomen…

 7. KUNTAYHTYMÄ Kaksineuvoisen 14.12. kokoontunut yhtymähallitus sai tiedokseen terveyspalveluiden henkilöstöltä kerättyä palautetta. Henkilökunnalta saatiin viesti, että kuntayhtymää koskeneet talouden säästötoimet eivät ole sujuneet kivuttomasti, ja henkilöstö kokee laajasti…

 8. Positiivisen koronatestituloksen saaneiden määrä nousee edelleen Etelä-Pohjanmaan sairaan-hoitopiirissä. Tartunnanjäljityksen priorisoinnista huolimatta yhteydenottoihin tulee tällä hetkellä väistämättä viivettä.

 9. Esko Ahosen tavoitteena on tasavertaisesti eri alueet huomioiva maakunta, jossa riittävät lähipalvelut turvataan hyvinvointiasemilla. Arkistokuva: Henri Ruuska

 10. ALAJÄRVELÄINEN kunnallisneuvos Jukka Pekka Matintupa on tyytyväinen siihen, että sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämiseen saadaan vihdoin lisää hartioita. Hän näkee hyvinvointialueeseen siirtymisen isona mahdollisuutena.