Kunnallisuutiset

  1. Kortesjärven Kokoomus teki syyskokouksessaan henkilövalintoja vuodelle 2022. Puheenjohtajana jatkaa totutusti Jari Laukkonen ja varapuheenjohtajana Niina Mannismäki. Kortesjärven Kokoomuksen hallitus sen sijaan uudistui lähes täydellisesti.

  2. SOSIAALI- ja terveysministeriö valmistelee terveydenhuoltolain muuttamista hoitoon pääsyn nopeuttamiseksi ja niin sanotun hoitotakuun tiukentamiseksi perusterveydenhuollon avosairaanhoidossa ja suun terveydenhuollossa. Perusterveydenhuollon saatavuus on ollut vuosia yksi Suomen…

  3. KUNTAYHTYMÄ Kaksineuvoisen 14.12. kokoontunut yhtymähallitus sai tiedokseen terveyspalveluiden henkilöstöltä kerättyä palautetta. Henkilökunnalta saatiin viesti, että kuntayhtymää koskeneet talouden säästötoimet eivät ole sujuneet kivuttomasti, ja henkilöstö kokee laajasti…

  4. Vuoden takaisesta vertailuajankohdasta työttömien työnhakijoiden määrä laski 1 789 henkilöllä, eli 25 prosentilla. Suhteellisesti enemmän laskua oli vain Ahvenanmaalla (-45,2 %), Pohjanmaalla (-35,9 %) ja Pirkanmaalla (-25,9 %). Koko maassa työttömien työnhakijoiden määrä laski vuoden takaisesta 19,7 prosentilla.

  5. 20 vuotta sitten Kauhavalla asui noin sata ulkomaalaistaustaista henkilöä. Nyt heitä on alueella jo noin 500. Työperäisellä maahanmuutolla on ollut tärkeä rooli yritysten osaavan työvoiman saatavuuden kannalta eri aloilla ja erityisesti puutuoteteollisuudessa.

  6. Strongly Connected -hankkeen tavoitteena on selvittää Härmänmaan teknologiayritysten merkittävät raaka-aine-, komponentti- ja alihankinta- sekä sopimusvalmistusketjut. Tavoitteena on myös selvittää tärkeimpien osien ja komponenttien valmistusmahdollisuudet sekä tärkeimmän palvelutarjonnan tuotanto paikallisesti.

  7. Esko Ahosen tavoitteena on tasavertaisesti eri alueet huomioiva maakunta, jossa riittävät lähipalvelut turvataan hyvinvointiasemilla. Arkistokuva: Henri Ruuska

  8. ALAJÄRVEN kaupunginvaltuusto kokoontui vuoden 2021 kymmenenteen ja viimeiseen kokoukseensa jouluviikon maanantaina. Kokouksen aluksi luovutettiin Alajärven kaupungin kulttuuripalkinto 2021 sivistyslautakunnan päätöksellä maksuttoman Suninsalmi Soi- musiikkitapahtuman järjestäjille Pertti Ojalalle ja Heikki Jokiaholle.

  9. KORTESJÄRVEN seurakunnan oli tarkoitus muuttaa terveyskeskukseen 1.1.2022. Aikataulu toteutuu toimistotilojen osalta, mutta salin muutostyöt kestävät viitisen kuukautta. Rakennuskustannukset ovat nousseet vuoden aikana merkittävästi. Ne ovat nyt 470 000 euroa. Vuokrattavaa pinta-alaa on…

  10. ETELÄ-POHJANMAAN lomituspalveluyksikkö aloittaa toimintansa 1.1.2022. Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela päätti viime vuoden lopulla, että Kurikan kaupungilla on parhaat edellytykset toimia jatkossa Etelä-Pohjanmaan maatalouslomituspalveluiden toimeenpanijana. Etelä-Pohjanmaan…