Kunnallisuutiset

  1. EVIJÄRVEN koulun yhteydessä olevan liikuntahallin rakentaminen alkoi huhti–toukokuussa 2021. Rakentaminen on edennyt aikataulussa, ja valmista tulee tänä kesänä. Liikuntasalin laajennuksen pinta-ala on reilut 1 400 neliömetriä, josta itse liikuntasalin lattiapinta on noin 1 200…

  2. VALTATIEN 19 parantaminen Seinäjoen ja Lapuan välillä näkyy pian tien käyttäjille, sillä rakentaminen alkaa helmikuun puolivälissä. Työt aloitetaan Atrian eritasoliittymän alueelta massanvaihdoilla liikennealueiden ulkopuolella. Myös Lapuan päässä työt alkavat talven aikana. Syksy…

  3. ALAJÄRVEN kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 7. helmikuuta täsmentää Pentti Moision kulttuuriperinnerahaston sääntöjä niin, ettei avustusta voida myöntää yksityishenkilön omistuksessa olevankiinteistön, rakennuksen, laitteen tai muun sellaisen kohteen rahoittamiseksi, ellei kyse ole hankkeesta, johon avustusta haetaan omarahoitusosuuden rahoittamiseksi.

  4. VIMPELIN tekninen lautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle Toimelan tilojen peruskorjausta perusturvan kotipalvelulle ja kuntoutukselle sekä sivistystoimen kirjastokäyttöön.

  5. KAUHAVAN maanantaisen kaupunginhallituksen asialistalla oli muun muassa kaupunginjohtaja Markku Lumion virkasuhteen jatkaminen. Lumio valittiin vuonna 2014 kaupunginjohtajaksi määräajaksi 1.1.2015–31.12.2020, ja vuonna 2020 hänen virkasuhdettaan päätettiin jatkaa taas kahdella vuodella,…

  6. VIMPELIN kunnanvaltuusto näytti vihreää valoa vuosien 2022–2025 kuntastrategialuonnokselle iltakoulussaan 31. tammikuuta, ja maanantaina 7. helmikuuta se viimeistellään poliittisten ryhmien kokoontumisessa kunnanhallituksen puheenjohtaja Hannu Särkisen johdolla. Sen jälkeen luonnos tulee kuntalaisten luettavaksi ja kommentoitavaksi kunnan nettisivulle.

  7. KORTESJÄRVELÄINEN toisen kauden kansanedustaja Janne Sankelo (kok.) on valittu järjestäytymiskokouksessa Vaasan vaalipiirin kansanedustajien yhteistoimintaverkoston puheenjohtajaksi seuraavien valtiopäivien alkamiseen saakka. Varapuheenjohtajaksi valittiin vaasalainen kansanedustaja Kim…

  8. SOININ kunnanhallitus päätti kokouksessaan 31. tammikuuta, ettei kunta lähde Kraatterijärven Geopark -toimintaan nyt esitetyllä mallilla.

  9. Alajärven suuria tuulivoima-alueita suunnitellaan uudessa, juuri käynnistyneessä Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavassa sekä pienempiä hankkeita hanketoimijoiden kautta yksittäisinä tuulivoimapuistoalueina. Tällä hetkellä on esiintynyt kiinnostusta yhdeksälle mahdollisesti uudelle tuulivoima-alueelle. Alueet sijaitsevat ympäri Alajärveä, tiedottaa Alajärven kaupungin tekninen toimi.

  10. VALTIOVARAINMINISTERIÖ pyysi Alajärven kaupungilta lausuntoa luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi kunnan ja hyvinvointialueen välisen vuokran määräytymisestä siirtymäkauden aikana. Tekninen lautakunta päätti kokouksessaan 20. tammikuuta esittää Alajärven kaupungin lausuntona valtiovarainministeriölle, että osa olemassa olevista sopimuksista kiinteistön omistajien ja hyvinvointialueen välillä ei kata riittävällä tasolla kiinteistön hallinnan kustannuksia ja riskejä.