Kunnallisuutiset

  1. Evijärven kunnan tyhjiin vuokra-asuntoihin on kalustettu ja varusteltu koteja Ukrainasta sotaa pakeneville. Tavarankeräystä varten on perustettu julkinen Facebook-ryhmä ”Apua ukrainalaisille Evijärvellä”.

  2. Ähtäriläinen kansanedustaja ja Etelä-Pohjanmaan maakuntavaltuuston puheenjohtaja Mikko Savola (kesk.) on tyytyväinen, että Kuusiokuntien ja Järviseudun seutukunnat ovat mukana Työ- ja elinkeinoministeriön uudessa EU:n aluetukiesityksessä.

  3. EVIJÄRVEN kunnan Työikäisten elintapaohjaus -hanke on saanut aluehallintovirastolta 5 300 euroa liikunnallisen elämäntavan paikallisten kehittämisavustusten määrärahaa. Avustuksella on tarkoitus järjestää vähän liikkuville työikäisille kaksi elintapaohjausryhmää. Ryhmät on…

  4. Lähes kaikki eteläpohjalaiset kunnat ovat päättäneet osoittaa rahallista avustusta Ukrainalle. Rahallinen avustus suunnataan humanitäärisiin tarkoituksiin.

  5. VAASAN hallinto-oikeus on pyytänyt lausuntoa Lappajärven tekniseltä valiokunnalta koskien rakennustarkastaja Virpi Tiaisen tekemästä kunnallisvalituksesta. Koko valitusprosessi on seurausta Lappajärven kunnan rakennustarkastajan esittämästä vaatimuksesta, jossa velvoitetaan kuntaa hakemaan…

  6. EVIJÄRVEN tekninen lautakunta päätti, että jatkossa vesijohdon katkaisemisesta aiheutuneet kustannukset peritään toteutuneiden korjauskustannusten mukaan. Kunnan hallinnoimia runkovesijohtoja katkaistaan esimerkiksi kaivutöiden yhteydessä lähes vuosittain. Yleisin syy on se, että työn…

  7. Viime vuoden tilastoista ilmenee, että vaikka julkisen alan työkyvyttömyyseläkkeiden kokonaismäärä pysyi edellisvuoden tasolla, eläkelajeittain lukumäärissä tapahtui muutoksia. Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden keski-iän nousu jatkui. Kunta-alan työkyvyttömyyseläköitymisessä on nähtävissä alueellisia eroja.

  8. JÄRVI-POHJANMAAN perusturvalautakunta merkitsi tiedokseen kokouksessaan 15. helmikuuta kohdunkaulan syöpäseulontojen laajenemisen valtioneuvoston 12.8.2021 antaman asetuksen mukaisesti 65-vuotiaisiin. Kohdunkaulan syövän seulontaan kutsutaan jatkossa 30–65-vuotiaat naiset viiden vuoden välein, kun aikaisemmin seulonnan piiriin ovat kuuluneet 30–60-vuotiaat naiset viiden vuoden välein.

  9. Järviseudun kuntajohtajat Vesa Koivunen, Mikko Huhtala, Sami Alasara, Johanna Rannanjärvi ja Sam Leijonanmieli lähestyivät ELY-keskusta avoimella kirjeellä itäisen Etelä-Pohjanmaan teiden talvikunnossapidosta.

  10. Vimpelin kunnanhallitus käsitteli maanantaina lisäksi muun muassa nuorten kesätyöllistämistä, Vimpelin Lämmön osakekauppoja sekä Etelä-Pohjanmaan kauppakamariin liittymistä.