Kunnallisuutiset

  1. Koronapandemia on aiheuttanut vajetta hammashoitoon kaikkialla Suomessa. Suun terveystarkastukset ovat viivästyneet ja jonot olleet pitkiä. Järvi-Pohjanmaan vt. peruspalvelujohtaja, hammaslääketieteen tohtori Jaakko Anttila sanoo, että tilanne alueella ei ole niin hyvä kuin sen haluttaisiin olevan.

  2. ETELÄ-POHJANMAAN hyvinvointialuejohtajan haku oli julkisesti avoinna 29.3.–12.4. Määräaikaan mennessä hakemuksensa jätti neljä hakijaa: Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin johtaja, terveystieteiden maisteri Tero Järvinen Alavudelta, Pirkanmaan sairaanhoitopiirin johtaja,…

  3. VIMPELIN tekninen lautakunta pohtii keskiviikkona 13. huhtikuuta, missä Aapiskujan opetus järjestetään tulevana syksynä 2022. Terveystarkastaja on lausunnossaan 24.2.2022 todennut, että koulutoiminta tulee siirtää Aapiskujan koululta muihin tiloihin mahdollisimman pikaisesti. Näin ollen…

  4. VIMPELIN kunnanhallitus hyväksyi teknisen johtajan irtisanoutumisen kokouksessaan 4. huhtikuuta ja päätti julistaa teknisen johtajan viran haettavaksi. Tekninen johtaja Ville Karjalainen on 31.3.2022 lähettämällään kirjeellä irtisanoutunut teknisen johtajan virasta siten, että viimeinen virassaolopäivä on 31.5.2022.

  5. VIMPELIN kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 4. huhtikuuta uuden kuntastrategian, määrärahojen muutoksia sekä keskusteli pitkään kunnan kiinteistöjen sisäilmaongelmien hoidosta sekä kunnan tiedotuspolitiikasta.

  6. YKSI mahdollisuus kuntien tulojen lisäämiseen jatkossa ovat tuulivoimapuistot. Alajärvelle ollaan suunnittelemassa noin kymmentä eri tuulivoimahanketta, kertoo kaupunginjohtaja Vesa Koivunen.

  7. EVIJÄRVEN viimeviikkoisen kunnanhallituksen asialistalla oli muun muassa viime vuoden tilinpäätöksen hyväksyminen. Tilikauden 2021 tuloksesta muodostui 590 225 euroa ylijäämäinen, mikä oli talousarvioon kirjattua parempi tulos. Kokonaisuutena tilinpäätöksessä talousarvioon kirjatut…

  8. Etelä-Pohjanmaan kunnat ja Etelä-Pohjanmaan liitto ovat lahjoittaneet yhdessä lähes 94 000 euroa avustuksena Ukrainaan. Avustus suunnataan humanitaarisiin tarkoituksiin avustusjärjestöjen kautta. Idea yhteisestä avustuksesta tuli Seinäjoen kaupungilta, ja mukaan lähtivät kaikki…

  9. SOININ kunnanhallitus totesi kokouksessaan 31. maaliskuuta, että arvioitu alijäämä vuoden 2021 tilinpäätöksessä jäi arvioitua pienemmäksi. Alijäämä on 551 998,60 euroa. Alijäämää selittää perusturvan menojen ennakoimaton kasvu sekä tytäryhtiön, Soinin Vuokratalot Oy:n, lainojen maksu.

  10. ALAJÄRVEN kaupunginhallitus hyväksyi 31. maaliskuuta kaupungin 858 304,26 euroa ylijäämäisen tilinpäätöksen vuodelta 2021. Viime vuonna ylijäämää kertoi kaksi miljoonaa euroa. Kaupungin taseessa on nyt 8,6 miljoonan euron puskuri tulevia vuosia ajatellen.