Kunnallisuutiset

  1. Vimpelin kunnanvaltuutettuja turhauttaa se, että he eivät koe tulevansa kuulluiksi asioita valmisteltaessa. Esimerkiksi iltakouluissa suunniteltuja ja päätettyjä asioita ei huomioida asiota toteutettaessa, eikä päätöksenteossa tarvittavaa tietoa ole aina saatavissa.

  2. VIMPELIN vapaa-aikalautakunta päätti kokouksessaan 21. huhtikuuta, että kunta ei lähde valmistelemaan nuorisovaltuuston aloitteen mukaista moposuoraa pysyvänä tai tapahtumaluonteisena ratkaisuna.

  3. EVIJÄRVEN kunnanhallitus päätti muun muassa kylien kehittämisrahan jakamisesta. Avustuksia jaettiin yhteensä 11 222,20 euroa. Evijärvi-seura sai 3 422,20 euroa sähköliittymän hankintaan, Särkikylän kyläseura 1 000 euroa Särkikylän lenkin polun kunnostukseen ja Evijärven…

  4. VIMPELIN kunnan strategiassa vuosille 2022–2025 linjattiin nuorten yrityskiihdyttämön perustaminen yhteistyössä nuorisovaltuuston, JPYP:n, 4H-yhdistyksen, sivistystoimen, Osuuspankin ja yrittäjäyhdistyksen kanssa. –Alun perin tämän idean esitti nuorisovaltuuston puheenjohtaja Patrick Itäniemi ollessaan työharjoittelussa kunnassa. Hän teki hyvän aloitussuunnitelman, mutta idea jäi jäihin, kunnes olin itse työharjoitteluviikolla kunnassa viime vuonna, kertoo yhdeksäsluokkalainen Lia Järvelä, joka toimii nuorisovaltuuston sihteerinä.

  5. Vimpelin kunnanhallitus oli Aapiskujan koulun väistötilojen suhteen eri linjoilla kuin tekninen lautakunta.

  6. ALAJÄRVEN sivistyslautakunta valitsi opettajia avoinna olleisiin toimiin kokouksessaan 13. huhtikuuta. Kokouksessa päätettiin hyväksyä Eero Nelimarkan teoskokoelma Nelimarkka-museolle deponoitavaksi, muuttaa uimahallin aukioloaikoja sekä jaettiin sivistystoimen apurahat nuoriso-, liikunta- ja kulttuuritoimijoille.

  7. JÄRVI-POHJANMAAN perusturvalautakunta sai kokouksessaan 19. huhtikuuta tiedokseen useiden valtuustoaloitteiden käsittelyä koskevia pykäliä.

  8. KAUHAVAN kaupunginhallitus päätti 19. huhtikuuta yksimielisesti esittää kaupunginvaltuustolle tilapäisen valiokunnan asettamista kaupunginjohtaja Markku Lumion irtisanomiseksi tai siirtämiseksi muihin tehtäviin. Lumioon ei enää luoteta, kerrotaan kaupungin samana päivänä julkaisemassa…

  9. Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus (ELY-keskus) ja Kuortaneen Kaivin Oy ovat allekirjoittaneet urakkasopimuksen jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentamisesta Alajärven Koskenvarrella välille Koskenniskantie – Seppäläntie.

  10. Lappajärven kunnanhallituksen kokouksessa 19.4.2020 päätettiin esittää kunnanvaltuustolle Juha-Matti Näykkiä valittavaksi teknisen johtajan virkaan Lappajärven kuntaan. Samaisessa kokouksessa myös valittiin Tarmo Ojanperä yhdyskuntainsinöörin virkaan Lappajärven kuntaan.…