Kunnallisuutiset

  1. VIMPELIN kunnanhallitus hyväksyi 7. joulukuuta talousarvioesityksen 2022 hyväksyttäväksi valtuustolle.

  2. Vimpelissä itsenäisyyspäivän juhlallisuuksia vietettiin perinteisellä tavalla. Myönnytyksenä vallitsevalle tilanteelle seurakuntatalolla järjestetty juhlatilaisuus vietettiin kutsuvieraiden kesken. ProVimpeli-palkinto myönnettiin Lakaniemi-Pokela-Pyhälähti Kyläseuralle sen kunnan eteen tekemästä työstä. Kulttuuripalkinnon sai Jani Kaunisto ja kunnan yrittäjäpalkinnon Jouni Niemelä.

  3. Evijärven hyötykäyttöasemalla juhlittiin avajaisia keskiviikkona 1.12.

  4. Viime vuonna Soinin kunnan markkinointiin päätettiin panostaa, ja se on jo tuonut tulosta. Matkailu- ja viestintäkoordinaattorin viran perustaminen elokuussa mahdollistaa suunnitelmallisen kuntamarkkinoinnin jatkossa. Kunnanjohtaja Johanna Rannanjärvi kertoi, että Muuta meille -kampanja 10 sentin tontteineen sekä ilmainen varhaiskasvatus ovat saaneet tulosta aikaan: useita omakotitaloja on rakenteilla tai suunnitteilla.

  5. EVIJÄRVEN tekninen lautakunta esittää, että turkistarhausalan yritys Koivu turkis oy määrätään keskeyttämään ympäristöluvan vastainen ja ympäristölle vaaraa aiheuttava toiminta. Lokakuussa tehdyllä tarkastuskäynnillä havaittiin, että tarha on vaarassa pilata ympäristöä ja…

  6. VALTIONEUVOSTO myönsi Vimpelin kunnalle harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta 510 000 euroa.

  7. ALAJÄRVEN kaupunginvaltuuston kokouksessa 29. marraskuuta hyväksyttiin sivistystoimen ja perusturvan lisämäärärahat sekä useita erilaisia kauppoja. Keskustelua herätti kaupungin henkilöstön työhyvinvointikyselyiden tulosten hyödyntäminen ja niistä tiedottaminen.

  8. JÄRVI-POHJANMAAN perusturvalautakunnan tämän vuoden talousarvio ylittyy huomattavasti, todettiin lautakunnan kokouksessa 16. marraskuuta.

  9. LAPPAJÄRVEN tekninen valiokunta saattoi kokouksessaan 9. marraskuuta tiedokseen sen, että Iso-Saapasnevan tuulivoimapuiston osayleiskaavaehdotus laitetaan julkisesti nähtäville. MRA 19§:n mukaisesti 17.11.-21.12.2021 väliseksi ajaksi (Hs 34§koh ta 3). Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta ennen nähtävänä oloajan päättymistä.

  10. MÄNTYHOVISSA syötiin perjantaina Evijärven kunnan ja yrittäjien yhteinen aamiainen.  Järvi-Pohjanmaan yrityspalveluiden Jani Takamaa kertoi muun muassa, että työvoiman saatavuus alueen yrityksissä on ”karmea”.   Hänen mukaansa on työpaikkoja, joihin palkattaisiin…