Kunnallisuutiset

  1. KOKOOMUKSEN kortesjärveläinen kansanedustaja Janne Sankelo lähtee ehdolle tammikuun aluevaaleihin. Sankelo pitää vaaleja maakunnan kannalta merkittävinä. –Hyvinvointialuevaaleissa päätetään maakunnan asukkaiden kannalta tärkeistä asioista. Sosiaali- ja terveyspalveluiden lisäksi…

  2. Soinin, Kuortaneen, Ähtärin ja Isojoen kunnat lähettivät alueen kansanedustajille kannanoton, jossa kyseenalaistavat sen, ettei kunta voi osallistua hyvinvointialueen ruokapalvelujen kilpailutukseen tulevan hyvinvointialueen palveluita järjestettäessä.

  3. LAPPAJÄRVEN kunnanhallitus päätti, että ostopalvelujen aiesopimus hyväksytään kunnanhallituksen osalta ja esitetään edelleen Lappajärven valtuustolle hyväksyttäväksi. Kunnanhallitus päätti myös, että ostopalvelusopimuksen laatiminen aloitetaan yhteistyössä Alajärven…

  4. Etelä-Pohjanmaan maakuntajohtajan virkaan kutsutaan haastateltaviksi neljä henkilöä. Haastateltavat ovat HT Jari Kolehmainen, FM Taru Ruutiainen, FT Antti Saartenoja ja HM Heli Seppelvirta. Viranhakua hoitavaan valmisteluryhmään on nimetty uuden maakuntahallituksen ja -valtuuston…

  5. Evijärven maanantaisen kunnanhallituksen päätöksiä.

  6. KANTATIEN 63 Ina-Kaustinen-välin parantamista käsittelevässä pääsuuntaselvityksessä on päätetty jatkosuunnitteluun valittava vaihtoehto. Etelä-Pohjanmaan ely-keskus yhdessä hankeryhmän kanssa päätyi vaihtoehtoon kaksi, eli niin kutsuttu läntinen vaihtoehto valittiin ensisijaiseksi…

  7. VIMPELIN kunnanvaltuusto päätti, että Rantakylän entisen koulun korjaussuunnitelmaa rahoitetaan 10 000 eurolla siirtämällä sille rahaa toiselta kustannuspaikalta, ja tekninen toimi voi alkaa valmistella korjaussuunnitelmaa. Rahat korjaukseen myönnetään ensi vuoden talousarviota laadittaessa.

  8. TÄLLÄ hetkellä Alajärvellä on vireillä Alajärven keskustaajaman ja sen lähialueiden osayleiskaava, joka on tulossa ehdotusvaiheeseen, kertoo kaavoituspäällikkö Kirsi Haapa-aho kaavoituskatsauksessa. Katsaus on nähtävillä kaupungin verkkosivuilla sekä kirjastossa: lehtisalista sen voi ottaa mukaan paperiversiona.

  9. 27. SYYSKUUTA kokoontunut Vimpelin kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että Rantakylän entisen koulun peruskorjaus käynnistetään.

  10. ALAJÄRVEN kaupunginvaltuustolle tuotiin 27. syyskuuta tiedoksi Kopa/Suevitti -hankkeen tilanne. Sueviitti-hankkeessa Alajärvi, Evijärvi, Lappajärvi ja Vimpeli sekä Järviseudun ammatti-instituutti pyrkivät selvittämään, kuinka toteuttaa oppilasmäärien laskiessa koulutuspalvelut alueella laadukkaasti ja voidaan taata perusopetuksen jatkuminen kaikissa kunnissa.