Kunnallisuutiset

  1. JÄRVI-POHJANMAAN perusturvalautakunnan tämän vuoden talousarvio ylittyy huomattavasti, todettiin lautakunnan kokouksessa 16. marraskuuta.

  2. LAPPAJÄRVEN tekninen valiokunta saattoi kokouksessaan 9. marraskuuta tiedokseen sen, että Iso-Saapasnevan tuulivoimapuiston osayleiskaavaehdotus laitetaan julkisesti nähtäville. MRA 19§:n mukaisesti 17.11.-21.12.2021 väliseksi ajaksi (Hs 34§koh ta 3). Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta ennen nähtävänä oloajan päättymistä.

  3. MÄNTYHOVISSA syötiin perjantaina Evijärven kunnan ja yrittäjien yhteinen aamiainen.  Järvi-Pohjanmaan yrityspalveluiden Jani Takamaa kertoi muun muassa, että työvoiman saatavuus alueen yrityksissä on ”karmea”.   Hänen mukaansa on työpaikkoja, joihin palkattaisiin…

  4. LAPPAJÄRVEN kunnanvaltuusto oli kokoustanut edellisen kerran elokuussa, kolme kuukautta sitten. Nyt 15.11.2021 lyhyehkön listan asiat menivät kunnanhallituksen esitysten mukaisesti.

  5. Iso-Saapasnevan osa yleiskaava (Tuulivoima) julkisesti nähtäville, teknisen valiuokunnan kokous 9.11.2021 Lappajärvellä Lappajärven tekninen valiokunta saattaa tiedokseen sen, että Iso-Saapasnevan osayleiskaava laitetaan julkisesti nähtäville. Iso-Saapasnevan tuulipuiston…

  6. Evijärven kunnanvaltuusto 8.11.

  7. EVIJÄRVEN sivistyslautakunta päätti kokouksessaan 2.11., että Veljekset Lahti ky:n Kortesjärveltä Evijärven kautta Lappajärvelle kulkevaa koulukuljetusvuoroa tuetaan 20 eurolla koulupäivää kohden. Tukea annetaan marraskuun alusta lukuvuoden loppuun. Yhtiö on pyytänyt sekä Evijärven…

  8. Perusturvassa menoja pyritään leikkaamaan panostamalla ennaltaehkäisyyn ja tehostamalla toimintamuotoja.

  9. VIMPELIN vapaa-aikalautakunta päätti, että ensi vuonna otetaan käyttöön elintapaohjauksen kuntamalli. Sen toteutukseen on varattu 6 000 euroa.

  10. ALAJÄRVEN sivistyslautakunta myönsi kokouksessaan 27. lokakuuta kulttuurin kohdeavustuksia.