Koulutus

  1. Kauhavan lukio on valittu mukaan valtakunnallisen liiketoiminta- ja yrittäjyyskasvatuksen lukioverkostoon, tuttavallisemmin LYKKI-verkostoon. Lukion kutsui mukaan verkoston toimintaan Lauttasaaren kansainvälisen liiketoiminnan lukio, jolla on Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä valtakunnallinen kehittämistehtävä liiketoimintaan ja yrittäjyyteen painottuvassa opetuksessa. LYKKI-verkoston toiminta on osa tätä tehtävää ja sen tarkoitus on ollut tuoda talous-, yrittäjyys- sekä liiketoimintapainotteiset lukiot yhteen.

  2. Evijärven lukiolle ja keskikoululle suunnattu penkkariviikko koostui kolmesta teemapävästä, jotka saivat hyvän vastaanoton lukiolaisten, yläkoululaisten sekä joidenkin opettajienkin keskuudessa.

  3. Seinäjoen ammattikorkeakoulussa on kevään 2022 yhteishaussa ensimmäistä kertaa mahdollisuus hakea verkkopainotteiseen opetusryhmään sosionomikoulutuksen sekä sairaanhoitajakoulutuksen monimuotototeutuksissa. Verkkopainotteisuudesta huolimatta opinnot sisältävät myös lähiopetusta ja harjoittelua. Ne ovat laajuudeltaan samat koulutusten päivä- ja monimuotototeutusten kanssa.

  4. LAPPAJÄRVEN lukio aloitti Geolukiona vuoden 2020 alusta. Sen suunnittelussa mukana ollutta biologian ja maantieteen opettaja Markus Mäenpäätä innosti paikallisen, historiallisesti ainutlaatuisen ympäristön hyödyntäminen opetuksessa.

  5. Onnea ammattiin valmistuneille!

  6. Lappajärvellä alkaa maaliskuussa Sedun järjestämänä sekä hoiva-avustaja- että lähihoitajakoulutus, joiden toivotaan tuovan helpotusta alueen työvoimavajeeseen. Koulutukset antavat valmiudet avustaviin hoitoalan tehtäviin tai lähihoitajantehtäviin.

  7. Järviseudun lukiot saivat kutsun osallistua Global Scientist Award kilpailuun ensimmäisenä Euroopassa. Global Scientist Award "Dream Wings" on japanilainen sosiaalinen innovaatio, jonka tarkoituksena on tukea kouluissa tehtävää tutkimuslähtöistä opetusta ja edistää oppilaiden henkilökohtaista lähestymistä tieteeseen ja siitä saataviin tuloksiin, kertoo kansainvälisten asioiden projektipäällikkö Heikki Mäkipää Vimpelin kunnasta.

  8. JÄRVISEUDUN ammatti-instituutin, Alavuden kaupungin ja työelämäyhtiö Baronan yhteistyö tuottaa nopeasti tulosta alueen työvoimapulan hoitamisessa. Alavutelaiset yritykset ovat JAMIn opiskelijarekrytoinnin kautta tavoittaneet noin 40 venäjänkarjalaista opiskelijaa, jotka tulevat kouluttautumaan pitkälti yrityksissä ja niiden tarpeisiin. Moni heistä on jo aiemmin aloittanut opinnot Suomessa ja siirtyy nyt Alavudelle.

  9. Järviseudun Sanomat onnittelee kaikkia valmistuneita.

  10. AMMATTITAITOISILLE CNC-koneistajille on tällä hetkellä runsaasti kysyntää Järviseudun alueella. Tähän työvoimatarpeeseen haetaan ratkaisua CNC-koneistajan RekryKoulutuksella, jonka tavoitteena on kouluttaa uusia työntekijöitä An-La Oy:lle (Alajärvi), CLT-Finland Oy:lle (Alajärvi), Hot Steel Oy:lle (Lehtimäki), Muoviviitala Oy:lle (Perho/Alajärvi) sekä Tikli Oy:lle (Vimpeli).