Asuminen ja ympäristö

  1. Evijärvellä jokisuulahdella ja välijoella on käynnistetty Helmi-hankkeen voimin vesialueen kunnostusta, jonka tarkoituksena on parantaa lintujen elinolosuhteita sekä tasoittaa virtaamaa. Ruopattavan väylän tarkoituksena on levittää Välijoelta tulevaa virtausta Pikkujoen suuntaan.…

  2. VALTATIEN 19 parantaminen Seinäjoen ja Lapuan välillä näkyy pian tien käyttäjille, sillä rakentaminen alkaa helmikuun puolivälissä. Työt aloitetaan Atrian eritasoliittymän alueelta massanvaihdoilla liikennealueiden ulkopuolella. Myös Lapuan päässä työt alkavat talven aikana. Syksy…

  3. MAASEUDUN ja kylien elinvoimaisuus on monesta tekijästä kiinni. Yksi tärkeimmistä tekijöistä on kylien yhteisöjen hyvinvointi. Suomessa on ehkä enemmän yhdistyksiä ja järjestäytyneitä yhteisöjä kuin missään muualla — lähes jokainen meistä on jäsenenä jossain yhdistyksessä…

  4. LAPUALLA Haapakoski ja Kauhajärvi sekä Kauhavalla Ruotsala ja sen lähiympäristö pääsevät siirtymään valonnopeuteen, kun Japo (Alajärven puhelinosuuskunta) aloittaa valokuituverkon rakentamisen alueilla. Valokuituliittymätilauksia on tullut niin runsaasti, että Japo on jo käynnistänyt…

  5. KORTESJÄRVELÄINEN toisen kauden kansanedustaja Janne Sankelo (kok.) on valittu järjestäytymiskokouksessa Vaasan vaalipiirin kansanedustajien yhteistoimintaverkoston puheenjohtajaksi seuraavien valtiopäivien alkamiseen saakka. Varapuheenjohtajaksi valittiin vaasalainen kansanedustaja Kim…

  6. Alajärven suuria tuulivoima-alueita suunnitellaan uudessa, juuri käynnistyneessä Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavassa sekä pienempiä hankkeita hanketoimijoiden kautta yksittäisinä tuulivoimapuistoalueina. Tällä hetkellä on esiintynyt kiinnostusta yhdeksälle mahdollisesti uudelle tuulivoima-alueelle. Alueet sijaitsevat ympäri Alajärveä, tiedottaa Alajärven kaupungin tekninen toimi.

  7. VALTIOVARAINMINISTERIÖ pyysi Alajärven kaupungilta lausuntoa luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi kunnan ja hyvinvointialueen välisen vuokran määräytymisestä siirtymäkauden aikana. Tekninen lautakunta päätti kokouksessaan 20. tammikuuta esittää Alajärven kaupungin lausuntona valtiovarainministeriölle, että osa olemassa olevista sopimuksista kiinteistön omistajien ja hyvinvointialueen välillä ei kata riittävällä tasolla kiinteistön hallinnan kustannuksia ja riskejä.

  8. ALAJÄRVEN tekninen lautakunta esittää lausuntonaan Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle, että Jylkkä-Alajärvi voimajohtohankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa esitettyjä johtoreittejä ei hyväksyttäisi jatkotarkasteltaviksi ja esittää kokonaan uutta linjausta johtoreiteille.

  9. ENNEN hirvijahdin alkua alueelliset riistaneuvostot Pohjanmaalla ja Rannikko-Pohjanmaalla päättivät keväällä hirvikannan hoidon tavoitteet vuosille 2021–2023 niiden toimialueeseen kuuluvien neljän hirvitalousalueiden osalta. RaPo-Po1 (Järviseudulla Vimpeli) ja RaPo-Po3 hirvitalousalueilla tavoitellaan hirvitiheyttä 3,5–4,0 hirveä tuhatta maapinta-alan hehtaaria kohti ja RaPo-Po2 (Järviseudulla Lappajärvi, Evijärvi) ja Po1 (Järviseudulla Alajärvi) hirvitalousalueilla tavoiteltiin puolestaan hirvitiheyttä 3,0–3,5 hirveä/1 000 hehtaaria.

  10. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri järjesti maanantaina kuntalaisten toiveesta vielä ennen aluevaaleja avoimen yleisötilaisuuden Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelun eli sote-uudistuksen tilanteesta.