Asuminen ja ympäristö

  1. KAUHAVAN seurakunnan kuluvan vuoden talousarvioon on hyväksytty 390 000 euron määräraha Kortesjärven kirkon, kellotapulin ja huoltorakennuksen ulkomaalaukseen, kirkon katon tervaukseen sekä kellotapulin katon uusimiseen.  Maalausurakoijaksi on valittu Hirvimies oy Kittilästä. He…

  2. KAUHAVAN kaupunki haluaa selvittää alueensa asukkaiden ja yritysten nettiyhteystarpeita mahdollista valokuiturakentamista koskien. Valokuitu on kiinteä yhteys, joka kaivetaan maan alle. Se tarjoaa tasaisen ja vakaan nettiyhteyden vaativaankin tarpeeseen. –Valokuitu on ylivoimainen…

  3. Alkuvuonna 2021 aloitettiin pääsuuntaselvityksen laatiminen kantatielle 63 Evijärven Inan ja Kaustisen välille. Tavoitteena on määrittää maastokäytävä ja toimenpiteet, joilla mutkaisen ja kyliä halkovan päätien laatutasoa nostetaan vastaamaan jo parannettuja etelä- ja pohjoispuolisia…

  4. KAUPUNGINHALLITUS päätti maanantaina yhdistää Kauhavan keskustaajaman kaksi varhaiskasvatuksen lisäyksikköä sekä Nahkalan esiopetusyksikön yhteen päiväkotimoduuliin, joka sijoitetaan Kauhavan yhtenäiskoulun ja Kirkkorannan päiväkodin väliselle kentälle syksyllä…

  5. MAANANTAINA Opetus- ja kulttuuriministeriöstä saapuneen tiedon mukaan Kauhavan kaupunki järjestää kaksivuotisen esiopetuskokeilun vuosina 2021–2024. Kokeilu toteutetaan Ylihärmän päiväkodissa. Toteutuspaikka sekä kokeiluun osallistuvat lapset on päätetty ministeriön tutkimusryhmän…

  6. EVIJÄRVEN vedenpinnan nostamiseksi on tehty vetoomus internetin Adressit.com-palvelussa. Sen allekirjoittajat vetoavat säännöstelyluvan haltijaan eli ely-keskukseen, että vedenlaadun turvaamiseksi järven vedenpinta nostetaan poikkeustoimin pikaisesti Aluehallintoviraston käsittelyssä…

  7. EVIJÄRVEN säännöstelyn lupamuutoshakemus on nyt aluehallintoviraston käsiteltävänä. Ely-keskus on viime joulukuussa hakenut aluehallintovirastolta lupamuutosta Evijärven säännöstelylupaan. Evijärveä säännöstellään tällä hetkellä edelleen Lappajärven ja Evijärven yhteisen,…

  8. EVIJÄRVEN sivistyslautakunta päätti 6.4. liikuntatoimen avustusten jakamisesta. Niihin on varattu 8 000 euroa. Liikuntatoimen yleis- ja kohdeavustuksia jaettiin seuraavasti: Alapään nuorisoseura 500 euroa kohdeavustusta, Evijärven kuntoilukeskus 2 600 euroa yleisavustusta, Evijärven…

  9. ALAJÄRVELÄISILTÄ saadun palautteen perusteella pienten koululaisten loma-aikojen hoitojärjestelyt ovat aiheuttaneet huoltajille ongelmia. Tästä johtuen Alajärven kaupunki on päättänyt järjestää yhteistyössä Alajärven seurakunnan, Alajärven 4H-yhdistyksen ja Alajärven MLL:n kanssa…

  10. YHDEKSÄSSÄ kunnassa Etelä-Pohjanmaalla järjestetään 16.4.–12.5. välisellä ajanjaksolla sydäniskurilaitteiden luovutustilaisuus ja samalla elvytysvalmennus sekä iskurilaitteen käytön opetus paikallisille toimijoille. Näitä tilaisuuksia järjestetään myös Lappajärvellä,…