Asuminen ja ympäristö

  1. VESIHUOLTOPALVELUIDEN laadun ja saatavuuden varmistamisessa tulee olemaan haasteita lähivuosikymmeninä pohjalaismaakuntien alueella. Tämä käy ilmi Etelä-Pohjanmaan ely-keskuksen julkaisemasta laajasta toimialuettaan koskevasta vesihuollon nykytilanneselvityksestä. Pohjalaismaakuntien…

  2. Kortesjärvellä alkoi viikonloppuna kansainvälinen nuortenleiri. Ruotsista, Saksasta ja Aisaparin alueelta kotoisin olevat nuoret pääsivät erilaisten työpajojen ja aktiviteettien avulla vaihtamaan ajatuksia maaseudulla elämisestä ja siitä, miten nuoria voitaisiin houkutella jäämään pienille paikkakunnille.

  3. Järviseudun jätelautakunta käsitteli kokouksessaan 5. lokakuuta 2021 kunnalliseen jätehuoltojärjestelmään liittymättömien tilannetta. Sen alueella on 790 taloutta, joita jätelautakunta on kahdella eri kirjeellä vuosina 2018 ja 2020 kehottanut siirtymään säännölliseen jätehuoltomääräysten ja jätelain mukaisen jätteenkuljetusjärjestelmän piiriin.

  4. Viikonlopun aikana on löytynyt noin 70 kappaletta käytettyjä autonrenkaita maastosta, heitettynä ojaan. Paikka on Lappajärven ja Evijärven rajalta 400 metriä Evijärven suuntaan oikealle kääntyvän kytötien varresta. Renkaat ovat ilmestyneet paikalle viikonlopun aikana. Asiasta jotakin…

  5. Kari Kangas pitää hiljattain harvennettua kasvatusmetsää sopivana ostokohteena sijoitusrahastolle.

  6. Sijoitusrahasto OP-Metsänomistajan salkunhoitaja sanoo muun muassa kohteen metsänhoidollisen tilan vaikuttavan ostokiinnostukseen.

  7. Metsänhoitoyhdistys Lakeuden hallitus on valinnut uudeksi toiminnanjohtajaksi metsätalousinsinööri (AMK) Pasi Lahden. Hän siirtyy metsänhoitoyhdistykseen Skogssällskapet Finland Oy Ab – Tilanhoitajien palveluksesta, jossa hän on vastannut metsänomistajien maaomaisuuden hoidosta ja…

  8. KANTATIEN 63 Ina-Kaustinen-välin parantamista käsittelevässä pääsuuntaselvityksessä on päätetty jatkosuunnitteluun valittava vaihtoehto. Etelä-Pohjanmaan ely-keskus yhdessä hankeryhmän kanssa päätyi vaihtoehtoon kaksi, eli niin kutsuttu läntinen vaihtoehto valittiin ensisijaiseksi…

  9. JÄRVISEUDUN ammatti-instituutti on ottamassa uutta askelta venäläisopiskelijoiden rekrytoinnissa Suomeen — nyt yhteistyössä alueen lukioiden kanssa. Ajatuksena on räätälöidä opintokokonaisuus, jolla venäläistä lukiotutkintoa voitaisiin täydentää suomalaisilla lukio-opinnoilla…

  10. LEADER AISAPARI on käynnistänyt teemahankkeen, jossa kylillä ja yhdistyksillä on mahdollisuus saada tukea hankintoihinsa. Hankkeessa voi tehdä yleishyödyllisiä investointeja, joilla parannetaan kylän turvallisuutta tai yhteisten kokoontumistilojen varustusta ja…