• Arkistokuva: Suvi Hosionaho

Koulujen sisäilman aiheuttaman terveyshaitan arvioinnista

Järviseudun Sanomissa oli 18.5.2022 laaja kirjoitus Aapiskujan koulun tilanteesta. Kirjoituksessa tuotiin esiin mm. koulusta otetut sisäilmanäytteet ja niiden tulosten tulkinta koulun terveydellisten olojen selvittämisessä.

Koulujen terveyshaitan arviointi kuuluu kunnallisen terveystarkastajan tehtäviin. Kouluihin tehdään säännöllisiä suunnitelmallisia tarkastuksia. Lisäksi terveyshaittaa voidaan selvittää lasten vanhemmilta ja muilta yhteistyötahoilta tulleiden epäilyilmoitusten perusteella.

Koulujen sisäilman aiheuttama epäilty terveyshaitta liittyy useimmiten rakennuksen mahdolliseen kosteus- ja homevaurioon. Rakennuksen vaikutus oppilaan tai työntekijän oireiluun on hyvin monimutkainen prosessi, mihin vaikuttavat monet yksilölliset ja rakennukseen liittyvät tekijät.

Terveystarkastajan tekemään terveyshaitan arviointiin liittyvät olennaisesti ilmanlaadun aistinvarainen arviointi, rakennuksen mahdollisten näkyvien rakennevaurioiden, ilmanvaihdon toimivuuden sekä vaurio- ja korjaushistorian selvittäminen. Lisäksi oppilaille voidaan yhdessä kouluterveydenhuollon kanssa tehdä oirekysely. Terveyshaitan arviointi tehdään aina kokonaisarvioon perustuen, ei koskaan yksittäisen havainnon tai mittaustuloksen perusteella.

Terveystarkastajan tekemän arvion perusteella tehdään tarvittaessa jatkotutkimuksia, joiden tulisi kohdistua rakenteiden kunnon selvittämiseen, mahdolliseen materiaalinäytteenottoon sekä ilmanvaihdon säätöön. Sisäilmasta otettujen mikrobinäytteiden tuloksissa on hyvin paljon virhelähteitä, eikä niitä missään tapauksessa yksistään käytetä sisäilman terveydellisen laadun arvioinnin perusteena.

Jaa juttu: