• Alajärvi haluaa olla jatkossa elävä aluekeskus. Kuva: Alajärven kaupunki

Alajärven uusi strategia huomioi myös ympäristövastuullisuuden

ALAJÄRVEN kaupunginvaltuuston hyväksymässä Alajärven uudessa strategiassa vuosille 2022–2025 on neljä strategista päämäärää, joilla pyritään kehittämään kaupunkia sekä vastaamaan ikärakenteen muuttumisesta aiheutuviin haasteisiin.

Ensimmäinen päämääristä on yritystoiminnan, työllisyyden ja työvoiman saatavuuden edistäminen, joita edistetään useilla alatavoitteilla ja toimenpiteillä.

Kumppanuuden ja osallistamisen päämäärän nimissä kaupunki edistää sekä paikkakunnan omien että naapurikuntien ja muiden yhteistyötahojen kanssa tehtävää työtä kaupungin ja alueen kehittämiseksi.

–Yhdessä olemme vain yksinkertaisesti vahvempia ratkaisemaan ja kohtaamaan tulevaisuuden haasteet, toteaa Alajärven kaupunginjohtaja Vesa Koivunen.

Ympäristövastuullisuus-päämäärän saavuttamiseksi kiinnitetään huomiota muun muassa energiankulutuksen vähentämiseen sekä kotimaisuuden huomioimiseen hankinnoissa.

Neljäs päämäärä on hyvinvoiva ja osaava kuntalainen. Kaupunkilaisten hyvinvointi ja siihen panostaminen on ollut keskeinen osa kaupungin toimintaa jo aikaisemminkin, ja siihen halutaan panostaa myös jatkossa.

Päämäärien toteuttamiseksi on asetettu mittarit seurantaa varten, vastuutaho ja aikataulut. Strategiaa lähdetään nyt jalkauttamaan kaupungin henkilöstön ja sidosryhmien keskuuteen sekä viemään eteenpäin erilaisten ohjelmien ja toimenpiteiden avulla.

–Täytyy myös muistaa, että mikäli toimintaympäristössä tapahtuu isoja muutoksia tai huomataan, ettei strategia etene oikeaan suuntaan, niin strategiaan voidaan tehdä muutoksia myös matkan varrella. Se ei ole kiveen hakattu ohjelma, Koivunen toteaa.

Hänen mukaansa Alajärven tilanne on tälläkin hetkellä hyvä. Hyvinvointialueen tuloon on varauduttu jo pitkään.

–Menestyksen avaimet on meillä omissa käsissä.

Hän haastaa asukkaat, yritykset, yhteisöt ja yhteistyökumppanit miettimään ideoita kaupungin kehittämiseksi.

Kaupungin visio 2030 on ”Mahdollisuuksien Alajärvi – elävä aluekeskus”.

Jaa juttu: