• Kuva: JyU.

Lasten ruutuaikaa tutkitaan Etelä-Pohjanmaalla

Alajärvi, Teuva ja Vimpeli ovat mukana kolmivuotisessa kansainvälisessä tutkimuksessa, jossa selvitetään 2–6-vuotiaiden lasten digilaitteiden käyttöä. Iso joukko lasten vanhempia saa varhaiskasvatuksen välityksellä kutsun vastata Jyväskylän yliopiston kyselyyn. Nettikyselyyn voi vastata joulukuun 12. päivään saakka.

Syntyjäänkö diginatiivi? -tutkimuksessa selvitetään, kuinka paljon ja mihin tarkoituksiin lapset käyttävät digilaitteita. Tietoa kerätään myös vanhempien huolenaiheista digimedian käytön vaikutuksista lasten hyvinvointiin ja fyysiseen aktiivisuuteen sekä siitä, mikä digimedian käytössä koetaan tärkeäksi. Parhaimmillaan tutkimus auttaa tunnistamaan lasten oppimiselle hyödyllisiä digimedian käyttötapoja sekä toisaalta erilaisten käyttötottumusten mahdollisia haittoja hyvinvoinnille. Suomen tuloksista tarkastellaan vanhempien koulutustaustan ja tulojen mukaisia mahdollisia eroja.

Aineistoa kerätään nyt kolmatta ja viimeistä kertaa. Erityisenä kiinnostuksen kohteena ovat vanhempien kokemukset korona-ajan vaikutuksista digimedian käyttötottumuksiin ja -tarkoituksiin, minkä lisäksi tänä vuonna vanhemmilta kysytään lasten elämänlaatuun liittyviä kysymyksiä. Vastausten pohjalta vertaillaan digiarkea suomalais- ja aasialaisperheissä.

Tutkimuksen verkkosivut https://www.jyu.fi/sport/fi/tutkimus/hankkeet/syntyjaanko-diginatiivi

Jaa juttu: