• Sairaalatien varikkoalue on yksi kohteista, joihin suunnitellaan kaavamuutosta.

Alajärven kaavoitus edistyy usealla rintamalla

TÄLLÄ hetkellä Alajärvellä on vireillä Alajärven keskustaajaman ja sen lähialueiden osayleiskaava, joka on tulossa ehdotusvaiheeseen, kertoo kaavoituspäällikkö Kirsi Haapa-aho kaavoituskatsauksessa. Katsaus on nähtävillä kaupungin verkkosivuilla sekä kirjastossa: lehtisalista sen voi ottaa mukaan paperiversiona.

Keskustan ja sen ympäristön osayleiskaavasta saatiin noin 300 mielipidettä, jotka käsitellään syksyn aikana. –Viemme kaavaa eteenpäin mahdollisesti kahdessa osassa: strategisen keskustaajaman ja muun ranta-alueen, osalta; joista jälkimmäinen määrittää järven ympäristön rakennuspaikat.

–Myös maakuntakaavan uudistus työllistää tällä hetkellä, siinä selvitetään kaikki maan käyttö, ja se vaikuttaa meidän yleis- ja asemakaavoihimme esimerkiksi tie- ja sähköreittien osalta.

Mustaniemen-Suninniemen osayleiskaava on lainvoimainen Vaasan hallinto-oikeuden ratkaisulla 12.4.2021. Höykkylän osayleiskaava on suunnitteilla.

Asemakaavoituksen osalta ehdotusvaiheessa ovat Luoma-ahon teollisuusalueen muutos ja laajennus, kaavamuutos Pöllömännikön korttelissa sekä Alajärventien ja Soinintien asemakaavamuutos ja laajennus. Jälkimmäisessä muutetaan yleisiä teitä katualueiksi ja tutkitaan Hurmeentien kiertoliittymän mahdollisuutta. Koulukeskuksen asemakaavan muutos on yleissuunnitelmavaiheessa ja etenee sen jälkeen asemakaavoitettavaksi.

Ranta-asemakaavoista Kaartusjärven ranta-asemakaava on lainvoimainen ja Iso-Räyringin ranta-asemakaava on hyväksymisvaiheessa.

Muita käynnistysvaiheessa olevia kaavamuutoksia ovat teollisuusalueen (Finnlamellin ympäristö) ja Särkipadontien RA-alueen asemakaavamuutos. Myös Kinaporintien ja Kauppakadun sekä Sairaalatien vanhan varikkoalueen, entisen paloaseman sekä vanhan linja-autoaseman ympäristön kaavamuutokset ovat suunnitteilla.

Kaupungilla on myynnissä 124 vapaata tonttia, joista omakotirakentamiseen 102, rivitaloille neljä, kerrostaloille kaksi ja teollisuudelle 15 kappaletta.

Jaa juttu: