Perusturvan talousarvio uhkaa jälleen ylittyä; korona rasittaa taloutta edelleen

JÄRVI-POHJANMAAN perusturvalautakunta totesi kokouksessaan 21. syyskuuta, että talousarvion ylittymä vuoden loppuun mennessä on mahdollinen. Jotta talousarvio toteutuisi, tulisi laskennallisen toteumaprosentin olla kesäkuun lopussa 50 prosenttia. Nyt nettomenot olivat 54,9 prosenttia.

Terveyspalveluissa kustannusten nousuun on vaikuttanut erityisesti koronarokotuksiin, flunssapoliklinikan toimintaan ja covid-näytteenottoon sekä tartunnan jäljittämiseen tarvittavan lisähenkilöstön palkkaaminen.

Erikoissairaanhoidon osalta ovat nousseet hoitopäivien ja avokäyntien määrät. Myös päivystyskäyntien ja erikoissairaanhoidon ostopalvelujen avokäyntien määrät olivat lisääntyneet.

Suun terveydenhuollossa tulot ovat olleet arvioitua pienempiä. Pandemian vuoksi asiakkaiden väliin lisätty siivous sekä hoidettavien potilaiden perussairauksiin liittyvät ongelmat ovat vähentänet hammaslääkäreiden kliiniseen työhön jäävää aikaa. Myös henkilökunnan lyhyet poissaolot ovat lisääntyneet, sillä flunssan oireisena ei saa tulla töihin.

Hoidossa ja hoivassa tehostetun palveluasumisen tarve on lisääntynyt hyvin vanhojen ja sairaiden ikäihmisten hoidontarpeen vuoksi. Koronan haltuunotto aiheuttaa edelleen ylimääräisiä kustannuksia: suojainten kulutus on suurta ja puhdistuspalvelujen tarve tehostettua.

Akuuttiosaston paikkamäärä on ollut ajanjaksolla riittävä lukuun ottamatta kesäkuuta, jolloin syntyi sakkomaksuja kahdelta päivältä

Aikuisten psykososiaalisissa palveluissa psykiatrisen palveluasumisen tarve on ollut arviota suurempaa.  Aikuissosiaalityön palvelukokonaisuudessa työmarkkinatuen kuntaosuuteen eli niin kutsuttuun sakkolistaan ei ole korona-aikana pystytty puuttumaan niin, että toimenpiteet näkyisivät kustannuksissa.

PERHEPALVELUISSA lapsiperheiden avopalveluita nostavat tukiperhe- tukihenkilöpalvelut, jotka kuitenkin vaikuttavat palvelutarpeisiin ennaltaehkäisevästi. Perhepalveluissa ostettu laitoshoito ja ammatillinen perhekotihoito ovat ylittyneet uusien, välttämättömien sijoitusten vuoksi.

Vammaispalveluissa kustannusten kasvu johtuu avopalveluista, kuten Eskoon päivätoiminnasta sekä subjektiivisen oikeuden vuoksi myönnettävistä avustuksista, jotka ovat edelleen olleet arviota suurempia.  

SEINÄJOEN Tilausajo Oy voitti kilpailutuksen Järvi-Pohjanmaan palveluliikenteen kuljetuksista halvimman hinnan perusteella. Sen tarjous on 510 euroa per toimintapäivä.

ICT-PALVELUT päätettiin siirtää Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tuotettavaksi alkuvuodesta 2022. Ennen siirtoa Järvi-Pohjanmaan perusturvan ICT-työntekijöinä olevat henkilöt siirtyvät sairaanhoitopiiriin palvelukseen liiketoimintasiirron yhteydessä.

Perusturvalla on ollut palveluksessa yksi ITC-henkilö, lisäksi Järvinet Oy:ltä on ostettu palvelua noin kaksi henkilötyövuotta. Vähäisen henkilöresurssin takia ICT-palveluiden tuottaminen on ollut altis häiriöille työntekijöiden pitkissä tai äkillisissä poissaoloissa.  ICT-ratkaisut sote-alalla tulevat lisääntymään. Muutoksella haetaan muun muassa kustannustehokkuutta, parempia palveluita, henkilöstön parempaa jaksamista sekä potilasturvallisuutta.

Jaa juttu: