Evijärvellä ja Vimpelissä vähiten työttömiä

VUODEN takaisesta vertailuajankohdasta työttömien työnhakijoiden määrä Etelä-Pohjanmaalla laski 1745 henkilöllä, eli 23,9 prosentilla. Suhteellisesti enemmän laskua oli vain Ahvenanmaalla (-46,4 %) ja Pohjanmaalla (-29,6 %). Koko maassa työttömien työnhakijoiden määrä laski vuoden takaisesta 14,8 prosentilla. Maakunnan alhaisimmat työttömien työnhakijoiden osuudet olivat Evijärvellä (4,6 %), Kuortaneella (4,6 %), Vimpelissä (4,7 %) ja Ilmajoella (4,9 %).

Edellisestä kuukaudesta työttömien työnhakijoiden määrä laski Etelä-Pohjanmaan alueella 1 247 henkilöllä. Työttömien työnhakijoiden osuus Etelä-Pohjanmaan työvoimasta oli 6,4 prosenttia, joka oli Manner-Suomen alhaisin. Koko maassa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 10,7 prosenttia.

Lomautettujen lukumäärä tämän vuoden elokuun lopussa oli 399, jossa laskua viime vuoden vertailuajankohtaan oli 816 henkilöä (-67,2 %). Kohentuneessa tilanteessa näkyy lomautusten purkautuminen.

Pitkäaikaistyöttömyys on Etelä-Pohjanmaan alueella kasvusuunnassa. Yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita oli 34 prosenttia enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.

Uusia avoimia työpaikkoja Etelä-Pohjanmaalla oli kuukauden aikana 2 373 kappaletta, joka oli 1 181 enemmän kuin vuosi sitten (99,1 %). Kuukauden aikana avoimena oli kaikkiaan 4 967 työpaikkaa.

Etelä-Pohjanmaalla työttömyys laski kaikissa seutukunnissa, joista Kuusiokuntien alueella lasku oli suhteellisesti voimakkainta. Etelä-Pohjanmaan kunnista suhteellisesti eniten laskua työttömien työnhakijoiden määrässä oli Soinissa (-43 %), Ähtärissä (-38 %), Isossakyrössä (-36 %) ja Ilmajoella (-33 %).

Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastosta (temtyollisyyskatsaus.fi)

Jaa juttu: