Matti Salomäki Lapuan hiippakunnan piispaksi

ME allekirjoittaneet pidämme tuomiorovasti, Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoherra Matti Salomäkeä erinomaisena piispakandidaattina Lapuan hiippakunnan piispanvaalissa. Piispanviran hoitamisessa on eduksi, että viranhaltija tuntee laaja-alaisesti ja moniulotteisesti seurakuntatyön kysymykset. Salomäelle on muodostunut monikerroksinen kokemus seurakuntapapin tehtävistä, yhteensä 27 vuotta.

Pitkäaikaisen johtamiskokemuksensa Salomäki on saanut kirkkoherran viranhoidosta 18 vuoden aikana kahdessa, pienessä ja keskisuuressa, seurakunnassa. Pielaveden kirkkoherrana toimiessaan hän osallistui yhdessä naapuriseurakuntien kanssa seurakuntayhtymän perustamiseen, mikä on luonut hänelle omakohtaisen muutosjohtamisen asiantuntijuuden. Siten hän tuntee seurakuntien hallinnon, talouden, toiminnan sekä henkilöstön johtamisen maailmaan sisältyvät erityispiirteet. 

Salomäki tunnetaan viisaana ja lempeänä ihmisenä sekä kuuntelevana, kannustavana ja esimerkillään johtavana esimiehenä ja paimenena.

Matti Salomäki tuntee hyvin piispan johtaman tuomiokapitulin hallinnollisen toimintakulttuurin. Tuomiorovastin virassaan vuodesta 2012 lähtien Salomäki on ollut Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulin jäsen, varapuheenjohtaja ja piispan ollessa estynyt hänen sijaisensa. Hän on toiminut myös hiippakuntavaltuustossa Kuopion ja Lapuan hiippakunnassa. Lisäksi hän tuntee kirkon korkeampaa hallintokulttuuria toimittuaan kirkolliskokouksen pappisedustajana vuodesta 2016 alkaen. Hän kykenee tekemään päätöksiä koko kirkkoa koskevista suurista linjoista.

Salomäki haluaa edistää hiippakunta-alueella toteutuvaa alueellista yhtenäisyyttä ja hyvinvointia olemalla Keski-Suomen, Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan yhteinen esipaimen.

Hengellisessä johtajuudessaan Salomäki on valmis rohkeasti kehittämään kirkon toimintatapoja tinkimättä kristillisen uskon sisällöstä seuraten vanhaa sanontaa ”Kohti keskusta, kohti ristiä, kohti Kristusta!”.  Hän rohkaisee myös tukeutumaan Jumalan Sanan ikuisiin periaatteisiin kaikissa elämän kysymyksissä.

Näillä perusteilla tahdomme lämpimästi suositella tuomiorovasti Matti Salomäkeä Lapuan hiippakunnan seuraavaksi piispaksi.

Jaa juttu: