Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakunta 15.6.2021: Riihimäestä Venla ja Väinö -kodin palveluvastaava

Perusturvalautakunta käsitteli virkavalintoja ja päätti kilpailuttaa perusturvan palveluliikenteen.

VENLA JA VÄINÖ -KODIN palveluvastaavan virkaa haki kuusi kelpoisuusehdot täyttävää henkilöä, joista yksi perui hakemuksensa. Viiden henkilön haastattelujen jälkeen perusturvalautakunnalle esitettiin virkaan valittavaksi 1.7.2021 alkaen AMK, YAMK Maija Riihimen ja varalle geronomi AMK Tiina Peltoniemen. Lautakunta hyväksyi esityksen.

AKUUTTIOSASTON palveluvastaavan virkaan valittiin sairaanhoitaja, YAMK Anna Ylitalo.

JÄRVI-POHJANMAAN palveluliikenne kilpailutetaan ajalle 1.1.2022–31.12.2023. Sopimus sisältää myös yhden optiovuoden. Palveluliikenne on tarkoitettu ikäihmisille, huonosti liikkumaan pääseville ja liikuntaesteisille. Palveluliikenteeseen kytketyt perusturvan kuljetukset sisältävät kuntouttavan päivätoiminnan ja työtoiminnan kuljetukset.

Jaa juttu: