Evijärven veden laadusta

VANHEMPANI rakensivat kesämökin Inankylän lähettyville 1970. Mökki ja järvi olivat varsinkin edesmenneelle isälleni hyvin tärkeitä. Nykyisin mökki on pääsääntöisesti oman perheeni virkistyskäytössä.  

Viime kesä oli sinilevätilanteen takia Evijärvessä todella hankala. Onhan se ikävää, kun sää oli mitä parhain, mutta useimmiten järveen ei ollut menemistä. Tietenkin tämä ongelma oli pahimmillaan juuri helteiden aikana heinäkuussa. 

Selvittelin ongelmaa syyskuussa kunnan kautta. Kunnalta saamieni tietojen mukaan sinileväkukinta järvessä oli yleisesti kestänyt heinäkuun alkupuolelta elokuun lopulle. Minulle ilmoitettiin varsinkin, että veden 10 senttimetrin laskeminen nykyisen luvan mukaiseksi ei ollut hyväksi matalassa järvessä veden laadulle. Lisäksi talvi oli ollut leuto ja sateinen, jolloin huuhtoutumia tuli järveen.   

Jos Evijärvi halutaan pitää kilpailukykyisenä ja houkuttelevana mökkikuntana, toivon todellakin, että järven tilanteeseen puututaan pikaisesti kaikin mahdollisin keinoin esim. huomioimalla aktiivisemmin kunnostushankkeessa säännöstelyn merkitys järven veden laadussa.  

Jaa juttu: