• Arkkitehtitoimisto Cedercreutz-Railon kynänjälkeä oleva Järviseudun sairaala Vimpelissä edustaa sodanjälkeistä aikaa, jolloin julkinen rakentaminen käynnistyi vähitellen, ja palveluja alettiin rakentaa uusille asutusalueille. Kuva: Eija Pippola

Etelä-Pohjanmaan rakennettu kulttuuriympäristö koottiin yhteen

Nyt valmistuneessa selvityksessä inventoitiin kaikista Etelä-Pohjanmaan kunnista sellaiset modernin rakennusperinnön kohteet ja alueet, jotka arvioitiin potentiaalisesti maakunnallisesti arvokkaiksi. Tavoitteena oli tuottaa ajantasainen ja yhtenäinen tietopohja Etelä-Pohjanmaan uudemmasta rakennusperinnöstä. Mukana on useita kohteita myös Järviseudun kunnista ja entisistä kunnista.

Artikkelin lukeminen vaatii kirjautumisen.

Jaa juttu: