• Kuva: Eija Pippola

Järviseudun maataloudelle piristysruiskeita Luonnonvarakeskuksen ja JAMI:n yhteisessä hankkeessa

Etelä-Pohjanmaan Järviseudun Tienviitat-hankkeessa tarjotaan ennakointi- eli tulevaisuustutkimusta työkaluna käyttäen skenaarioita ja esityksiä alueen ja sen maa- ja puutarhatalouden elinkeinojen tulevaisuudesta.

Maa- ja puutarhatalouden voimakas rakennemuutos yhdistettyinä ilmastonmuutoksen kaltaisiin globaaleihin megatrendeihin velvoittavat alan tutkimus- ja koulutusorganisaatioita vastaamaan elinkeinon muuttuvaan osaaja- ja tietotarpeeseen, näkee koulutusalajohtaja Henna Latvala JAMIsta.

-Maatalous- ja puutarhatuotannon on kehityttävä entistä vastuullisempaan ja kestävämpään suuntaan olemalla samalla taloudellisesti kannattavaa.

Hanke luo yhteistyömahdollisuuksia alueen yritysten ja muiden toimijoiden, koulutusalan ja tutkimuksen edustajien kesken. Tulosten perusteella voidaan suunnata alueen kehittämishankkeita alkavalla ohjelmakaudella sekä kehittää luonnonvara-alan koulutuksen alueellista infrastruktuuria ja sisältöä. Lopputuloksena syntyy valmiiksi pohjustettuja ja taustoitettuja hanke- ja investointiesityksiä maatalous- ja puutarha-aloille.

Leader-rahoitteisessa hankkeessa toimivat Järviseudun Ammatti-instituutti (Jami) ja Luonnonvarakeskus (Luke). Lisäksi tietotaitoja sekä näkemyksiä haetaan hankkeen aikana muun muassa alueen tuottajajärjestöiltä, alueen maaseutuelinkeinotoimijoilta ja yrittäjiltä.

-Yritykseenne, organisaatioonne tai juuri Sinuun voidaan ottaa yhteyttä hankkeen tiimoilta vuoden 2021 aikana. Tai jos kiinnostuit, ole rohkeasti yhteydessä Jamin tai Luken hankkeen edustajaan. Haastattelut tullaan toteuttamaan virtuaalisesti tai mahdollisesti myöhemmin myös työpajoissa. Tervetuloa mukaan antamaan näkemyksiä alueen kehittämiseksi!

Jaa juttu: