Tutkimus ennustaa äänestysprosentin nousevan

Äänestämisestä varmojen osuus enteilee äänestysprosentin olevan jopa hieman korkeampi kuin edellisissä kuntavaaleissa.

Kaikista äänestysikäisistä 60 prosenttia ilmoittaa, että tulevat varmasti äänestämään kuntavaaleissa ensi huhtikuussa. Lukema on kaksi prosenttiyksikköä korkeampi kuin neljä vuotta sitten toteutetussa vastaavassa tutkimuksessa. Vuoden 2017 kuntavaaleissa äänestysaktiivisuus kohosi 59 prosenttiin.  Aiempien vaalien alla toteutettujen tutkimusten perusteella tiedetään, että äänestämisestään täysin varmojen osuus ennustaa melko hyvin toteutuvaa äänestysprosenttia.

Keskimäärää enemmän epävarmuutta ilmenee nuorten ikäluokkien, opiskelijoiden, työntekijöiden, työttömien ja vähemmän koulutettujen keskuudessa. Nuorista, 18–30-vuotiaista, vain kaksi viidestä (40 %) on varma, että käy äänestämässä. Ylemmät toimihenkilöt, korkeasti koulutetut sekä eläkeläiset ovat keskimäärää vakuuttuneempia äänestämässä käymisestään.

Kun tarkastellaan eri puolueiden kannattajien äänestämässä käymisen varmuutta, niin muita varmempia ovat etenkin kokoomuksen kannattajat (77 % äänestää varmasti). Perussuomalaisten kannattajat ovat muiden puolueiden kannattajia jonkin verran vähemmän varmoja äänestäjiä.

Alueellisesti äänestämisestään täysin vakuuttuneita löytyy keskimäärää enemmän pääkaupunkiseudulta ja Uudeltamaalta. Maaseutumaisissa kunnissa sekä Itä- ja Pohjois-Suomessa ollaan vähemmän varmoja äänioikeuden käyttämisestä.

Tutkimuksen toteutus. KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksen toteutti Kantar TNS Oy. Tutkimusaineisto on koottu Gallup Kanavalla 28.11–3.12 2020. Haastatteluja tehtiin yhteensä 1 049. Vastaajat edustavat maamme 18–79 vuotta täyttänyttä väestöä Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Tutkimuksen tulosten virhemarginaali on koko aineiston tasolla suurimmillaan vajaat kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.

Jaa juttu: