• Kuvan myllyt ovat Lapualla. Kuva: Eija Pippola

Evijärven kunnanhallitus 25.1.: Kunnanjohtaja esittää, että Iso-Saapasnevan tuulivoimapuiston suunnittelu lopetetaan

EVIJÄRVEN KUNNANJOHTAJA Mikko Huhtala esittää tänä iltana kokoontuvalle kunnanhallitukselle, että Lappajärven Iso-Saapasnevan tuulivoimapuiston suunnittelu lopetetaan.

Huhtala toteaa, että Evijärven kunnanhallitus on vuonna 2016 tehnyt periaatepäätöksen, jonka mukaan tuulivoimaloiden vähimmäisetäisyys asutuksesta tulee olla vähintään neljä kilometriä.

Abo Wind Oy:n suunnittelemat voimalat tulisivat kahden kilometrin päähän Evijärven Pitkänsalon kylän asutuksesta ja näkyisivät keskustaan saakka. Yhteensä eri kylissä 2–5 kilometrin etäisyydellä voimaloista asuu 379 ihmistä.

Kunnanjohtaja arvioi tällä olevan merkittäviä kielteisiä maisemavaikutuksia. Kuntalaisilta saadun palautteen mukaan ihmiset ovat myös huolissaan ja peloissaan melun ja infraäänen aiheuttamista mahdollisista terveysvaikutuksista.

Pitkäsalo on myös merkittävä turkistarhausalue, eikä voimaloiden haluta mahdollisesti aiheuttavan haittaa tuotantoeläimille.

Jaa juttu: