Pohjanmaan jätelautakunta vastaa

KAUKO Kivilehdon toistuvat yleisökirjoitukset, myös tämän lehden palstoilla, Ekoroskin lupaamista alennuksista kotitalouksille kaipaa pientä kriittistä faktatarkastelua joka perustuu julkisiin asiakirjoihin. Todettakon tässä yhteydessä, että lautakunnan suljetun kokouksen keskustelut ovat luottamuksellisia, joten Pohjanmaan jätelautakunta ei kommentoi Kivilehdon kirjoituksia niiltä osin. 

Pohjanmaan jätelautakunta vahvisti päätöksellään 8.5.2018 Ekoroskin hallituksen ehdotuksesta muutoksista kotitalousjätteen käsittelymaksuihin. Muutokset käsittelymaksuihin sisälsi mm kotitalousjätteen verottoman kuutiohinnan laskemista 7,11 eurosta 4,98 euroon. Muutokset jätetaksaan tulivat lainvoimaisiksi 30.6.2018. Kotitalouksien käsittelymaksut joista Pohjanmaan jätelautakunta päätti 8.5.2018, ovat yhä voimassa, muuttumattomina. 

Pohjanmaan jätelautakunnan kokouksessa 4.12.2018, johon Kivilehto on viitannut yleisökirjoituksissaan, päätettiin vuoden 2019 jätetaksasta. Päätösehdotuksessa ehdotettiin että voimassa olevat kiinteät maksut sekä käsittelymaksut pysyvät muuttumattomia, paitsi vastaanotettavan kyllästetyn puun tonni sekä kuutiohinta. Koska Ekoroskin hallitus ei ollut esittänyt muutoksia voimassa oleviin kotitalouksien käsittelymaksuihin ei ollut yllättävää, että Kivilehdon ehdotus palauttaa kotitalouksien käsittelymaksut uudelleen valmisteltavaksi ei saanut kannatusta. 

Kivilehto on yleiskirjoituksissaan, missä hän penää Ekoroskilta lisäalennuksia käsittelymaksuihin, unohtanut mainita, että hänen valituksensa Vaasan hallinto-oikeuteen jätelautakunnan jätetaksapäätöksestä 4.12.2018 ei menestynyt. Vaasan hallinto-oikeus hylkäsi Kivilehdon valituksen 29.5.2020 perusteella koska vuoden 2019 jätetaksaan ei ehdotettu Ekoroskin hallituksen taholta muutoksia kotitalouksien bio- ja energiajätteen käsittelymaksuihin. Lisäksi lautakunnan päätös ei syntynyt virheellisessä järjestyksessä mihin Kivilehto esitti valituksessaan. 

Pohjanmaan jätelautakunnan toiminta perustuu tiiviiseen, toimivaan sekä velvoittavaan yhteistyöhön kunnallisen jätehuoltoyhtiö Ab Ekorosk Oy:n kanssa. Ottamatta tässä kantaa Kivilehdon motiivein yleisökirjoitteluihin, Pohjanmaan jätelautakunta tukee Ekoroskin hallitusta, toimitusjohtajaa ja henkilökuntaa tärkeässä työssään ylläpitää lakisäteisiä kunnallisia jätehuoltopalveluja. 

Jaa juttu: