Sukupuolen vaihtamiseen liittyy isoja haasteita

JÄRVISEUDUN Sanomissa kirjoitettiin kolumnissa ns. translaista ja kolumnin sävy oli sellainen että siinä toivottiin uudistetun lain valmistelua ja nopeaa läpimenoa. Koska asiassa on myös haasteita eikä sukupuolen vaihtaminen ole mikään pieni asia tai ihmisen kaikkia sen hetkisiä ongelmia ratkaiseva automaatti, näen aiheelliseksi kirjoittaa myös tämän näkökulman. 

Sukupuolen vaihtaminen ei ole mikään yksinkertainen asia. Sukupuolenvaidosprosessin seurauksena tehdään ihmiskehoon pysyviä muutoksia. Sukupuoli-identiteetti kehittyy pitkän ajan kuluessa eikä ole mitenkään perusteltua, että näitä muutoksia alettaisiin tehdä alle täysi-ikäisenä. Murrosiässä elämä kuohuu muutenkin eikä pienempiäkään asioita ole helppo päättää saati sitten loppuelämän osalta vaikuttavaa sukupuolen vaihtamista. Myös subjektiiviset kokemukset itsestä saattavat muuttua. 

Ihmisen genetiikassa on kromosomitasolla kirjoitettu ihmisen perimään joko mies- tai naissukupuoli. Sukupuolenvaihdos ei muuta tätä tosiasiaa. Tästä syystä henkilö, joka haluaa vaihtaa sukupuolta, joutuu syömään lopun elämänsä ajan hormoneja, että tämä uusi sukupuoli niin ikään pysyy voimassa.  

Tässä hyvin tutkimusten perusteellisuuden tarvetta kuvaava lainaus netistä löytyvästä kirjoituksesta henkilöltä, joka on vaihtanut sukupuolta: ”Transtutkimusten tarkoituksena on seuloa sellaiset tapaukset, jotka eivät ole oikeasti transsukupuolisia ja tarvitsevat muunlaista hoitoa sekä sellaiset, joiden psyyke tai elämäntilanne eivät kestäisi hoitoja. On pidettävä mielessä, että sukupuolenkorjaushoidot ovat rankkoja ja peruuttamattomia ja ne aiheuttavat peruuttamattomia muutoksia kehossa. Et saa koskaan takaisin jotakin sellaista, joka on kerran leikattu irti. ” (https://www.suomenperusta.fi/ajatus/sukupuoli-ja-sukupuoli-identiteetti/) 
On myös yhä enenevässä määrin julkisuuteen tulleita henkilöitä, jotka katuvat sitä että ovat päätyneet sukupuolenvaihtamiseen. 

Lainsäätäjien ei siis tule kevyin perustein säätää lakeja, joilla on yksilöiden koko elämää ja pidemmällä tähtäimellä jopa koko yhteiskuntaa koskevia vaikutuksia. Nyt on siis jo syytä lopettaa eteneminen translakien osalta enää pidemmälle. 

Jaa juttu: