Vimpeli ja Alajärvi jatkavat kuntajakoselvitystä

Kuntajakoselvittäjä Eero Laesterä on tehnyt Vimpeliä, Alajärveä, Evijärveä ja Lappajärveä koskevassa kuntajakoselvityksessä päätöksen, jonka mukaan selvitystyö jatkuu Vimpelin ja Alajärven kesken. Vimpelin ja Alajärven kesken tehdään myös suunnitelmat yhteisestä palvelurakenteesta sekä kuntajakoselvitykseen liittyvä yhdistymissopimusluonnos. Valtioneuvosto tekee näiden perusteella päätöksen kuntajaon muutoksesta ensi keväänä. Kuntajakoselvitysalueeseen kuuluvat Evijärvi ja Lappajärvi puolestaan vapautetaan kuntajakoselvityksen jatkotyöskentelystä.

Selvitystyön lähtökohtana oli neljän Järviseudun kunnan vapaaehtoisuuteen perustuva liitosmahdollisuus. Liitos olisi ollut perusteltu, jos se olisi ollut mahdollista toteuttaa kuntien vapaaehtoisilla päätöksillä. Neljän kunnan liitoksen esteenä oli Laesterän mukaan Vimpelin vastustus kaikkea vapaaehtoisuutta kohtaan, samoin Evijärven kielteinen suhtautuminen. Lappajärvi ei ollut halukas edes aloittamaan neuvotteluja Alajärven kanssa. Asian eteneminen tavoiteltuun lopputulokseen eli neljän kunnan kuntaliitokseen olisi vaatinut valtioneuvoston toimivallan käyttämisen monen kunnan tahtoa vastaan. Tällaisen kunnan hitsautuminen yhteen olisi kokemusten mukaan ollut todennäköisesti raskas prosessi, jonka positiivinen toteutuminen olisi ollut kyseenalainen. Alueesta ei myöskään olisi saanut yhtenäistä työssäkäyntialuetta, eikä uuden kunnan aluerakenne olisi ollut riittävän yhtenäinen.

Vimpeli ja Alajärvi valitsevat selvitystyön loppuun saattamiseksi vaadittavan, poliittisista päätöksentekijöistä koostuvan ohjausryhmän ja todennäköisesti kunnanjohtajista koostuvan johtoryhmän. Ryhmät tarkastelevat mahdollisen uuden kunnan selviytymisedellytyksiä ja huomioivat sopeutumismahdollisuudet sekä esimerkiksi eri verokannat. Myös molempien kuntien kehityspolkuja itsenäisinä kuntina arvioidaan. Lausunnossaan Laesterä toteaa myös, että hänelle on käynyt kirkkaasti selväksi, että Vimpeli haluaa pysyä itsenäisenä kuntana.

Jaa juttu: