Järvilakeuden Kansalaisopisto

www.jarvilakeus.fi.Toimisto puh 06 2412 9350, 06 2412 3520