Johanna Laakso otti viime viikolla vesinäytteitä. Kuva: Satu Järvenpää

Kirsinpäkillä selvitetään Evijärveä kuormittavia tekijöitä

Kolmen Vyyhti -hankkeen puitteissa otettiin viime viikolla ensimmäiset vesinäytteet Kirsinpäkin valuma-alueelta.

Kolmen Vyyhti -hankkeen puitteissa otettiin viime viikolla ensimmäiset vesinäytteet Kirsinpäkin valuma-alueelta. Tarkoituksena on tehdä alueella valuma-aluekartoitus, kertoo näytteet kerännyt Johanna Laakso.

–Tarkoituksena on selvittää, mistä Evijärveen ja erityisesti Kniivilänlahteen tuleva kuormitus koostuu ja sen pohjalta laatia toimenpideohjelma veden laadun parantamiseksi. Seuraava näytteenhakukerta on elokuussa.

Etelä- ja Keski-Pohjanmaan sekä Pohjanmaan maakuntien yhteinen Kolmen Vyyhti tekee yhteistyötä Evijärven kunnan hallinnoiman Koho-hankkeen kanssa, jossa on selvitetty Evijärven veden laatua. Se on lähes hyvä, mutta Kniivilänlahdessa eli kirkon viereisessä lahdessa se on heikko, ja lahti onkin rehevöitynyt. Kniivilänlahteen ravinteet, kuten typpi ja fosfori, laskevat Kirsinpäkin valuma-alueelta, joka käsittää Kirsinpäkin, Mustapäkin ja Tummunniitynojan.

Lisätietoa hankkeen tavoitteista keskiviikkona julkaistussa Järviseudun Sanomien numerossa 27/2017.

Jaa juttu: